Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována mj. změna vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, a dále byly publikovány smlouvy ČR s Francií a Kanadou. Plné znění právních předpisů je poskytnuto formou přílohy.12. týden – od 17. do 23. března 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 19 rozeslaná dne 21. 3. 2014

47/2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

46/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

45/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.

Plné znění částky 19 (870 kB)

Částka 18 rozeslaná dne 21. 3. 2014

44/2014
Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 18 (2 MB)

Částka 17 rozeslaná dne 18. 3. 2014

43/2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014

42/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

41/2014
Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

Plné znění částky 17 (517 kB)

Částka 16 rozeslaná dne 17. 3. 2014

40/2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání.

Plné znění částky 16 (564 kB)

Částka 15 rozeslaná dne 17. 3. 2014

39/2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %

38/2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 %

Plné znění částky 15 (107 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 6 rozeslaná dne 17. 3. 2014

11/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

12/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2012 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Plné znění částky 6 (322 kB)

Částka 7 rozeslaná dne 20. 3. 2014

13/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] (1962)

14/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1968)

15/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] (1971)

16/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1971)

17/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974)

18/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause) (1977)

19/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1977)

20/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis) (1980)

21/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) (1984)

22/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1989) 

23/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)

Plné znění částky 7 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme