Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována změna vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Plné znění právních předpisů je poskytnuto formou přílohy.13. týden – od 24. do 30. března 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

 

Částka 20 rozeslaná dne 28. 3. 2014

49/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

48/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 20 (6 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme