Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována novelizace nařízení vlády stanovující technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Novelizace zapracovává do vyhlášky příslušné předpisy Evropské unie. Dále byly publikovány dvě dílčí vyhlášky. Plné znění právních předpisů v PDF.19. týden – 5. až 11. května 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 33 rozeslaná dne 9. 5. 2014

82/2014
Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

81/2014
Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

Plné znění částky 33 (524 kB)

Částka 32 rozeslaná dne 7. 5. 2014

80/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 32 (527 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme