Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována například změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákon o podporovaných zdrojích energie. Plné znění právních předpisů v PDF.21. týden – 19. až 25. května 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 38 rozeslaná dne 23. 5. 2014

91/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 38 (743 kB)

Částka 37 rozeslaná dne 21. 5. 2014

90/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

89/2014
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

88/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

87/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

86/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 37 (605 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme