Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 22. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována například změna vyhlášky o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a novela energetického zákona, a dále byla publikována smlouva ČR s Gruzií a Arménskou republikou. Plné znění právních předpisů v PDF.



22. týden – 26. května až 1. června 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 40 rozeslaná dne 29. 5. 2014

95/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

94/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

93/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Plné znění částky 40 (12 MB)

Částka 39 rozeslaná dne 27. 5. 2014

92/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 39 (4 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 11 rozeslaná dne 30. 5. 2014

31/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci   

32/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci 

Plné znění částky 11 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme