Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 26. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována mimo jiné změna vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a dále byla publikována smlouva ČR s Polskem. Plné znění právních předpisů v PDF.26. týden – 23. až 29. června 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 50 rozeslaná dne 26. 6. 2014

117/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 50 (211 kB)

Částka 49 rozeslaná dne 26. 6. 2014

116/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 49 (3 MB)

Částka 48 rozeslaná dne 26. 6. 2014

115/2014
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Plné znění částky 48 (43 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 13 rozeslaná dne 25. 6. 2014

35/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 

Plné znění částky 13 (2 MB)

Částka 14 rozeslaná dne 27. 6. 2014

36/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014 – 2016 

Plné znění částky 14 (100 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme