Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva a o skladování a způsobu používání hnojiv. Dále byla publikována smlouva ČR se Spojenými státy americkými. Plné znění právních předpisů v PDF.29. týden – 14. až 20. července 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 56 rozeslaná dne 17. 7. 2014

131/2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Plné znění částky 184 (5 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 16 rozeslaná dne 17. 7. 2014

39/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky 

Plné znění částky 16 (977 kB)

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme