Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, a dále byla publikována smlouva ČR s Polskem. Plné znění právních předpisů je poskytnuto formou přílohy.5. týden – 27. ledna 2. února 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 8 rozeslaná dne 30. 1. 2014

19/2014
Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

18/2014
Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

17/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

16/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady

15/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 388/2013 Sb.

Plné znění částky 8 (566 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 4 rozeslaná dne 30. 1. 2014

5/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

4/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemnémzastupování ve vydávání víz

Plné znění částky 4 (1 MB)

Částka 3 rozeslaná dne 29. 1. 2014

3/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2011 Sb. m. s., o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

Plné znění částky 3 (11 MB)

Částka 2 rozeslaná dne 27. 1. 2014

2/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Plné znění částky 2 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme