Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.2. týden – 5. až 11. ledna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 2, rozeslána dne 7. ledna 2009

3/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
Účinnost od: 22. ledna 2009

4/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě
Účinnost od: 7. ledna 2009

5/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
Účinnost od: 7. ledna 2009

6/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Účinnost od: 7. ledna 2009

Částka 3, rozeslána dne 8. ledna 2009

7/2009 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou

8/2009 Sb.
Zákon ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2009

9/2009 Sb.
Zákon ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 23. ledna 2009

10/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 23. prosince 2008 o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 8. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 7. ledna 2009 nabývají účinnosti:

474/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 8. prosince 2008 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

4/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

5/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

6/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

Dne 8. ledna 2009 nabývají účinnosti:

10/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 23. prosince 2008 o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 7. ledna 2009 se ruší:

192/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

193/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při přepravě

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme