Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.3. týden – 12. až 18. ledna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 4, rozeslána dne 13. ledna 2009

11/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 29. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. ledna 2009

12/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. prosince 2008 o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
Účinnost od: 1. května 2009

13/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008 o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
Účinnost od: 28. ledna 2009

Částka 5, rozeslána dne 13. ledna 2009

14/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.
Účinnost od: 13. ledna 2009

15/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 30. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. ledna 2009

Částka 6, rozeslána dne 16. ledna 2009

16/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 8. ledna 2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
Účinnost od: 16. ledna 2009

17/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. ledna 2009 o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
Účinnost od: 1. února 2009

18/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
Účinnost od: 1. února 2009

19/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 7. ledna 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 16. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 13. ledna 2009 nabývají účinnosti:

11/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 29. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

14/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.

15/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 30. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Dne 16. ledna 2009 nabývají účinnosti:

16/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 8. ledna 2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

19/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 7. ledna 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme