Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.4. týden – 19. až 25. ledna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 7, rozeslána dne 23. ledna 2009

20/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. ledna 2009

21/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. ledna 2009

22/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12/ /1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
Účinnost od: 23. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 19. ledna 2009 nabývají účinnosti:

334/2007 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Vyhláška ze dne 12. prosince 2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

Dne 22. ledna 2009 nabývají účinnosti:

3/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

Dne 23. ledna 2009 nabývají účinnosti:

7/2009 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

9/2009 Sb.
Zákon ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

20/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

21/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

22/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12/ /1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme