Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.5. týden – 26. ledna až 1. února 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 8, rozeslána dne 28. ledna 2009

23/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009

24/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009

25/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009

26/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009

27/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009

28/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009

29/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2009

30/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2009

31/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 7. ledna 2009 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009
Účinnost od: 18. února 2009

32/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 7. ledna 2009 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu
Účinnost od: 4. března 2009

33/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 19. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.
Účinnost od: 28. ledna 2009

34/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 16. ledna 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 28. ledna 2009

35/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. ledna 2009 o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 28. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 28. ledna 2009 nabývají účinnosti:

13/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008 o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

33/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 19. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.

34/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 16. ledna 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

35/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. ledna 2009 o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů

Dne 1. února 2009 nabývají účinnosti:

17/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. ledna 2009 o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

18/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

23/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

24/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

25/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

26/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

27/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

28/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

29/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů

30/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 12. ledna 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 28. ledna 2009 se ruší:

357/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme