Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.6. týden – 2. až 8. února 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 9, rozeslána dne 2. února 2009

36/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. ledna 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 2. února 2009

37/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 22. ledna 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 2. února 2009

38/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. ledna 2009 o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Účinnost od: 2. února 2009

Částka 10, rozeslána dne 4. února 2009

39/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 15. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
Účinnost od: 4. února 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 2. února 2009 nabývají účinnosti:

36/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. ledna 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

37/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 22. ledna 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

38/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. ledna 2009 o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Dne 4. února 2009 nabývají účinnosti:

39/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 15. ledna 2009, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme