Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.7. týden – 9. až 15. února 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 11, rozeslána dne 9. února 2009

40/2009 Sb.
Zákon ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2010

Částka 12, rozeslána dne 9. února 2009

41/2009 Sb.
Zákon ze dne 8. ledna 2009 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou

Částka 13, rozeslána dne 11. února 2009

42/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 140/2001 Sb., zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 217/2002 Sb., zákonem č. 222/2003 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 539/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 428/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 170/2007 Sb., zákonem č. 379/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 129/2008 Sb., zákonem č. 140/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb. a zákonem č. 382/2008 Sb. (zákon o pobytu cizinců na území České republiky)
Účinnost od: 11. února 2009

43/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 67/1993 Sb., zákonem č. 163/1993 Sb., zákonem č. 82/1995 Sb., zákonem č. 153/1995 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb. a zákonem č. 274/2008 Sb. (zákon o obecní policii)
Účinnost od: 11. února 2009

Částka 14, rozeslána dne 11. února 2009

44/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 26. ledna 2009 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
Účinnost od: 11. února 2009

45/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 26. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.
Účinnost od: 15. února 2009

Částka 15, rozeslána dne 13. února 2009

46/2009 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 10. února 2009 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Účinnost od: 13. února 2009

47/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
Účinnost od: 13. února 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 11. února 2009 nabývají účinnosti:

42/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 140/2001 Sb., zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 217/2002 Sb., zákonem č. 222/2003 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 539/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 428/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 170/2007 Sb., zákonem č. 379/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 129/2008 Sb., zákonem č. 140/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb. a zákonem č. 382/2008 Sb. (zákon o pobytu cizinců na území České republiky)

43/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 67/1993 Sb., zákonem č. 163/1993 Sb., zákonem č. 82/1995 Sb., zákonem č. 153/1995 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb. a zákonem č. 274/2008 Sb. (zákon o obecní policii)

44/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 26. ledna 2009 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009

Dne 13. února 2009 nabývají účinnosti:

46/2009 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 10. února 2009 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

47/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.

Dne 15. února 2009 nabývají účinnosti:

45/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 26. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme