Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 9. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.9. týden – 23. února až 1. března 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 18, rozeslána dne 26. února 2009

52/2009 Sb.
Zákon ze dne 5. února 2009, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2009

53/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 9. února 2009 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
Účinnost od: 1. března 2009

54/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.
Účinnost od: 26. února 2009

55/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. února 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 26. února 2009

56/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 10/1993 Sb., zákonem č. 160/1993 Sb., zákonem č. 307/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 241/1994 Sb., zákonem č. 59/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 149/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb., zákonem č. 113/1997 Sb., zákonem č. 134/1997 Sb., zákonem č. 306/1997 Sb., zákonem č. 18/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 118/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 220/2000 Sb., zákonem č. 238/2000 Sb., zákonem č. 492/2000 Sb., zákonem č. 353/2001 Sb., zákonem č. 263/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 424/2003 Sb., zákonem č. 425/2003 Sb., zákonem č. 437/2003 Sb., zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 281/2004 Sb., zákonem č. 359/2004 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 168/2005 Sb., zákonem č. 253/2005 Sb., zákonem č. 361/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb., zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 585/2006 Sb., zákonem č. 153/2007 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb. a zákonem č. 2/2009 Sb. (zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)
Účinnost od: 26. února 2009

57/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 13. února 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. února 2009

58/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 13. února 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. února 2009

Částka 19, rozeslána dne 26. února 2009

59/2009 Sb.
Zákon ze dne 11. února 2009, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2009

60/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 16. února 2009, kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě
Účinnost od: 1. března 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 26. února 2009 nabývají účinnosti:

54/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.

55/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. února 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

56/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 10/1993 Sb., zákonem č. 160/1993 Sb., zákonem č. 307/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 241/1994 Sb., zákonem č. 59/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 149/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb., zákonem č. 113/1997 Sb., zákonem č. 134/1997 Sb., zákonem č. 306/1997 Sb., zákonem č. 18/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 118/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 220/2000 Sb., zákonem č. 238/2000 Sb., zákonem č. 492/2000 Sb., zákonem č. 353/2001 Sb., zákonem č. 263/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 424/2003 Sb., zákonem č. 425/2003 Sb., zákonem č. 437/2003 Sb., zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 281/2004 Sb., zákonem č. 359/2004 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 168/2005 Sb., zákonem č. 253/2005 Sb., zákonem č. 361/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb., zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 585/2006 Sb., zákonem č. 153/2007 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb. a zákonem č. 2/2009 Sb. (zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)

57/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 13. února 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

58/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 13. února 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 28. února 2009 nabývají účinnosti:

51/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 2. února 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Dne 1. března 2009 nabývají účinnosti:

8/2009 Sb.
Zákon ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme