Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.10. týden – 2. až 8. března 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 20, rozeslána dne 6. března 2009

61/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 25. února 2009, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
Účinnost od: 6. března 2009

62/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.
Účinnost od: 6. března 2009

63/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 23. února 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 6. března 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 4. března 2009 nabývají účinnosti:

32/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 7. ledna 2009 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu

Dne 5. března 2009 nabývají účinnosti:

49/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 28. ledna 2009, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Dne 6. března 2009 nabývají účinnosti:

61/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 25. února 2009, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

62/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.

63/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 23. února 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme