Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.11. týden – 15. až 21. března 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 25, rozeslaná 19. března 2010

68 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Částka 24, rozeslaná 16. března 2010

65 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

66 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2010 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení

67 / 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme