Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.11. týden – 14. až 20. března 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 25, rozeslaná dne 18. března 2011

65/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 25

Částka 24, rozeslaná dne 18. března 2011

64/2011
Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

63/2011
Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

Plné znění částky 24

Částka 23, rozeslaná dne 16. března 2011

62/2011
Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Plné znění částky 23

Částka 22, rozeslaná dne 15. března 2011

61/2011
Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Plné znění částky 22

Částka 21, rozeslaná dne 15. března 2011

60/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

59/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

58/2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři

57/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

56/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.

Plné znění částky 21

Částka 20, rozeslaná dne 14. března 2011

55/2011
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Plné znění částky 20

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme