Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.12. týden – 16. až 22. března 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 22, rozeslána dne 16. března 2009

68/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 168/2005 Sb., zákonem č. 202/2005 Sb., zákonem č. 253/2005 Sb., zákonem č. 350/2005 Sb., zákonem č. 382/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 428/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 495/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 214/2006 Sb., zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 159/2007 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 213/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 362/2007 Sb., zákonem č. 379/2007 Sb., zákonem č. 57/2008 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 129/2008 Sb., zákonem č. 382/2008 Sb. a zákonem č. 479/2008 Sb. (Zákon o zaměstnanosti)
Účinnost od: 16. března 2009

Částka 23, rozeslána dne 20. března 2009

69/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
Účinnost od: 20. března 2009

70/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. března 2009, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009–2019, 5,00 %
Účinnost od: 20. března 2009

71/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. března 2009 o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.
Účinnost od: 20. března 2009

72/2009 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 6. března 2009 o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 20. března 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 16. března 2009 nabývají účinnosti:

68/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 168/2005 Sb., zákonem č. 202/2005 Sb., zákonem č. 253/2005 Sb., zákonem č. 350/2005 Sb., zákonem č. 382/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 428/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 495/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 214/2006 Sb., zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 159/2007 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 213/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 362/2007 Sb., zákonem č. 379/2007 Sb., zákonem č. 57/2008 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 129/2008 Sb., zákonem č. 382/2008 Sb. a zákonem č. 479/2008 Sb. (Zákon o zaměstnanosti)

Dne 20. března 2009 nabývají účinnosti:

69/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

70/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. března 2009, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009–2019, 5,00 %

71/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. března 2009 o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.

72/2009 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 6. března 2009 o vydání cenového rozhodnutí

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme