Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.13. týden – 29. března až 4. dubna 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 34, rozeslaná 2. dubna 2010

91 / 2010
Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

92 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpis

Částka 33, rozeslaná 31. března 2010

90 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Částka 32, rozeslaná 1. dubna 2010

89 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Částka 31, rozeslaná 31. března 2010

86 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.

87 / 2010
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

88 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 30, rozeslaná 31. března 2010

83 / 2010
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010

84 / 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

85 / 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 29, rozeslaná 29. března 2010

81 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

82 / 2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce

Částka 28, rozeslaná 29. března 2010

77 / 2010
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

78 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

79 / 2010
Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

80 / 2010
Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme