Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 14. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.14. týden – 2. až 8. dubna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 44, rozeslaná dne 6. dubna 2012

118/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012

117/2012
Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu

116/2012
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

115/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 44

Částka 43, rozeslaná dne 4. dubna 2012

114/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně

113/2012
Vyhláška o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou" po 5 000 Kč

112/2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka

111/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

Plné znění částky 43

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme