Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.15. týden – 6. až 12. dubna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 28, rozeslána dne 6. dubna 2009

91/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 31. března 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. dubna 2009

Částka 29, rozeslána dne 8. dubna 2009

92/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 2. dubna 2009, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 8. dubna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 8. dubna 2009 nabývají účinnosti:

92/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 2. dubna 2009, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 11. dubna 2009 nabývají účinnosti:

404/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 22. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 11. dubna 2009 se ruší:

329/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000 o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků

330/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme