Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.15. týden – 11. až 17. dubna 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 38, rozeslaná dne 15. dubna 2011

102/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města

101/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

100/2011
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011–2023, VAR %

Plné znění částky 38

Částka 37, rozeslaná dne 15. dubna 2011

99/2011
Vyhláška vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara

98/2011
Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

Plné znění částky 37

Částka 36, rozeslaná dne 12. dubna 2011

97/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

96/2011
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011

95/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 36

Částka 35, rozeslaná dne 12. dubna 2011

94/2011
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání

93/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Plné znění částky 35

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme