Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.15. týden – 9. až 15. dubna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 46, rozeslaná dne 12. dubna 2012

127/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

126/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

125/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

124/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 46

Částka 45, rozeslaná dne 11. dubna 2012

123/2012
Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

122/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

121/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

120/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

119/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 45

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme