Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.16. týden – 13. až 19. dubna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 30, rozeslána dne 14. dubna 2009

93/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
Účinnost od: 14. dubna 2009

94/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
Účinnost od: 14. dubna 2009

95/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. dubna 2009

96/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2009

Částka 31, rozeslána dne 16. dubna 2009

97/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. dubna 2009

98/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. dubna 2009

99/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 1. dubna 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. července 2009

100/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 14. dubna 2009, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009–2012
Účinnost od: 16. dubna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 14. dubna 2009 nabývají účinnosti:

93/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

94/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

95/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Dne 16. dubna 2009 nabývají účinnosti:

97/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

98/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

100/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 14. dubna 2009, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009–2012

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 14. dubna 2009 se ruší:

254/2000 Sb.
Zákon ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

467/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí ze dne 14. prosince 2000, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)

209/2002 Sb.
Zákon ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

169/2004 Sb.
Zákon ze dne 25. března 2004, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme