Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.16. týden – 19. až 25. dubna 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42, rozeslaná 22. dubna 2010

115 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

116 / 2010
Vyhláška o vydání zlaté mince „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč

117 / 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 113/2010 Sb.

Částka 41, rozeslaná 22. dubna 2010

113 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení

114 / 2010
Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

Částka 40, rozeslaná 20. dubna 2010

111 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů

112 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Částka 39, rozeslaná 19. dubna 2010

106 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

107 / 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

108 / 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

109 / 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

110 / 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 38, rozeslaná 19. dubna 2010

105 / 2010
Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme