Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.16. týden – 16. až 22. dubna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 49, rozeslaná dne 20. dubna 2012

132/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 19/11 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku

131/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

130/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 49

Částka 48, rozeslaná dne 18. dubna 2012

129/2012
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Plné znění částky 48

Částka 47, rozeslaná dne 16. dubna 2012

128/2012
Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn

Plné znění částky 47

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme