Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.17. týden – 20. až 26. dubna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 32, rozeslána dne 22. dubna 2009

101/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 30. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Účinnost od: 22. dubna 2009

102/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 9. dubna 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. dubna 2009

103/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2009 o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
Účinnost od: 22. dubna 2009

104/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2009 o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
Účinnost od: 22. dubna 2009

105/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2009 o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
Účinnost od: 22. dubna 2009

106/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2009 o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
Účinnost od: 22. dubna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 21. dubna 2009 nabývají účinnosti:

91/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 31. března 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Dne 22. dubna 2009 nabývají účinnosti:

101/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 30. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

102/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 9. dubna 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

103/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2009 o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

104/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2009 o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

105/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2009 o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

106/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2009 o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme