Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.17. týden – 25. dubna až 1. května 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42, rozeslaná dne 27. dubna 2011

115/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů

114/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Plné znění částky 42

Částka 41, rozeslaná dne 26. dubna 2011

113/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

112/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

111/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

110/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

109/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

108/2011
Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

107/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací

Plné znění částky 41

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme