Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.17. týden – 23. až 29. dubna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 50, rozeslaná dne 27. dubna 2012

138/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012

137/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012

136/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

135/2012
Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

134/2012
Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
133/2012 Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Plné znění částky 50

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme