Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.18. týden – 27. dubna až 3. května 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 33, rozeslána dne 27. dubna 2009

107/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010
Účinnost od: 27. dubna 2009

108/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2009

109/2009 Sb.
Zákon ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2009 s výjimkou

110/2009 Sb.
Zákon ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2009

111/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o základních registrech
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou

112/2009 Sb.
Zákon ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. dubna 2009

Částka 34, rozeslána dne 28. dubna 2009

113/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. dubna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 2009

114/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 17. dubna 2009, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin
Účinnost od: 15. května 2009

115/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 17. dubna 2009, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
Účinnost od: 15. května 2009

116/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2009 o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod
Účinnost od: 28. dubna 2009

117/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 17. dubna 2009, kterým se opravuje sdělení Ministerstva financí č. 100/2009 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009–2012, VAR
Účinnost od: 28. dubna 2009

Částka 35, rozeslána dne 30. dubna 2009

118/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 27. dubna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2009

119/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005
Účinnost od: 30. dubna 2009

120/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 21. dubna 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. dubna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 27. dubna 2009 nabývají účinnosti:

107/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010

112/2009 Sb.
Zákon ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

Dne 28. dubna 2009 nabývají účinnosti:

116/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2009 o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod

117/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 17. dubna 2009, kterým se opravuje sdělení Ministerstva financí č. 100/2009 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009–2012, VAR

Dne 30. dubna 2009 nabývají účinnosti:

119/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005

120/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 21. dubna 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 1. května 2009 nabývají účinnosti:

12/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. prosince 2008 o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

96/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

118/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 27. dubna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 1. května 2009 se ruší:

696/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů

150/2005 Sb.
Vyhláška ze dne 15. dubna 2005, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme