Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.19. týden – 10. až 16. května 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 50, rozeslaná 14. května 2010

136 / 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 49, rozeslaná 13. května 2010

135 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Částka 48, rozeslaná 13. května 2010

133 / 2010
Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

134 / 2010
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 47, rozeslaná 11. května 2010

132 / 2010
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme