Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.19. týden – 9. až 15. května 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 48, rozeslaná dne 12. května 2011

126/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

125/2011
Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

124/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 48

Částka 47, rozeslaná dne 12. května 2011

123/2011
Vyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

122/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.

121/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.

Plné znění částky 47

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme