Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.2. týden – 10. až 16. ledna 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 3, rozeslaná dne 14. ledna 2011

8/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.

7/2011
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Plné znění částky 3

Částka 2, rozeslaná dne 11. ledna 2011

6/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

5/2011
Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

Plné znění částky 2

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme