Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.20. týden – 11. až 17. května 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 36, rozeslána dne 12. května 2009

121/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 30. března 2009 o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
Účinnost od: 12. května 2009

122/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 30. března 2009 o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
Účinnost od: 1. srpna 2009

123/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 20. dubna 2009 o vydání zlatých mincí Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem po 2 500 Kč
Účinnost od: 15. května 2009

124/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně
Účinnost od: 12. května 2009

Částka 37, rozeslána dne 14. května 2009

125/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 4. května 2009, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
Účinnost od: 1. června 2009

126/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
Účinnost od: 29. května 2009

Částka 38, rozeslána dne 15. května 2009

127/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. května 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. května 2009

128/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 30. dubna 2009 o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
Účinnost od: 30. května 2009

129/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. května 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 12. května 2009 nabývají účinnosti:

121/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 30. března 2009 o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí

124/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně

Dne 13. května 2009 nabývají účinnosti:

114/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 17. dubna 2009, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin

115/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 17. dubna 2009, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě

Dne 15. května 2009 nabývají účinnosti:

123/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 20. dubna 2009 o vydání zlatých mincí Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem po 2 500 Kč

127/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. května 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

129/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 12. května 2009 se ruší:

544/2005 Sb.
Zákon ze dne 2. prosince 2005 o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme