Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.20. týden – 16. až 22. května 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 50, rozeslaná dne 20. května 2011

130/2011
Nález Ústavního soudu ze dne 13. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 43/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Plné znění částky 50

Částka 49, rozeslaná dne 17. května 2011

129/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

128/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

127/2011
Vyhláška o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč

Plné znění částky 49

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme