Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.20. týden – 14. až 20. května 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 54, rozeslaná dne 17. května 2012

147/2012 Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2012 sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

146/2012 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

145/2012 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Plné znění částky 54

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme