Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 22. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.22. týden – 25. až 31. května 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 41, rozeslána dne 25. května 2009

137/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
Účinnost od: 1. července 2009

138/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Účinnost od: 1. července 2009

Částka 42, rozeslána dne 25. května 2009

139/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 11. května 2009 o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
Účinnost od: 1. června 2009

140/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 11. května 2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
Účinnost od: 25. května 2009

Částka 43, rozeslána dne 25. května 2009

141/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. dubna 2009, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. června 2009

142/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 6. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009

143/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
Účinnost od: 1. června 2009

144/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 7. května 2009, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009–2024, 5,70 %
Účinnost od: 25. května 2009

Částka 44, rozeslána dne 28. května 2009

145/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 15. května 2009 o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě
Účinnost od: 28. května 2009

146/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
Účinnost od: 27. června 2009

147/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 27. června 2009

148/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. května 2009, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 28. května 2009

149/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 19. května 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 28. května 2009

Částka 45, rozeslána dne 29. května 2009

150/2009 Sb.
Zákon ze dne 15. května 2009, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2009

151/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. května 2009

152/2009 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 20. května 2009 o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 29. května 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 25. května 2009 nabývají účinnosti:

140/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 11. května 2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

144/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 7. května 2009, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009–2024, 5,70 %

Dne 28. května 2009 nabývají účinnosti:

145/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 15. května 2009 o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě

148/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. května 2009, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

149/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 19. května 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 29. května 2009 nabývají účinnosti:

126/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.

151/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

152/2009 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 20. května 2009 o vydání cenového rozhodnutí

Dne 30. května 2009 nabývají účinnosti:

128/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 30. dubna 2009 o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 25. května 2009 se ruší:

150/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 19. června 2007 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme