Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.24. týden – 8. až 14. června 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 47, rozeslána dne 9. června 2009

159/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 29. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
Účinnost od: 9. června 2009 s výjimkou

160/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. května 2009 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel
Účinnost od: 17. června 2009

161/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. května 2009 o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 9. června 2009

Částka 48, rozeslána dne 9. června 2009

162/2009 Sb.
Zákon ze dne 6. května 2009, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: dnem vstupu Lisabonské smlouvy v platnost

163/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Účinnost od: 9. června 2009

Částka 49, rozeslána dne 12. června 2009

164/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 2. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
Účinnost od: 1. července 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 9. června 2009 nabývají účinnosti:

159/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Vyhláška ze dne 29. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

161/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. května 2009 o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

163/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme