Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.24. týden – 13. až 19. června 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 59, rozeslaná dne 13. června 2011

160/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

159/2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina

158/2011
Vyhláška, kterou semění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

157/2011
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů

156/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 59

Částka 58, rozeslaná dne 13. června 2011

155/2011
Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

154/2011
Vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice)

Plné znění částky 58

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme