Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 24. týdnu, tj. od 11. do 17. června 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.24. týden – 11. až 17. června 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 71, rozeslaná dne 15. června 2012

203/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru,náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovanéhozáznamu sociálního pracovníka

Plné znění částky 71

Částka 70, rozeslaná dne 13. června 2012

202/2012
Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Plné znění částky 70

Částka 69, rozeslaná dne 13. června 2012

201/2012
Zákon o ochraně ovzduší

Plné znění částky 69

Částka 68, rozeslaná dne 13. června 2012

200/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

199/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

198/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

197/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

196/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 68

Částka 67, rozeslaná dne 12. června 2012

195/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

194/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

193/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

192/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

191/2012
Zákon o evropské občanské iniciativě

Plné znění částky 67

Částka 66, rozeslaná dne 12. června 2012

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme