Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 25. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.25. týden – 15. až 21. června 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 50, rozeslána dne 18. června 2009

165/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
Účinnost od: 1. července 2009

166/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti
Účinnost od: 1. července 2009

Částka 51, rozeslána dne 18. června 2009

167/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 2. června 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. června 2009

168/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 4. června 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009

169/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.
Účinnost od: 1. července 2009

170/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009
Účinnost od: 3. července 2009

171/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Účinnost od: 18. června 2009

172/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. června 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 18. června 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 17. června 2009 nabývají účinnosti:

160/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. května 2009 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel

Dne 18. června 2009 nabývají účinnosti:

171/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

172/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. června 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme