Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 25. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.25. týden – 21. až 27. června 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 70, rozeslaná 25. června 2010

207 / 2010
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

208 / 2010
Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

209 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

210 / 2010
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy

Částka 69, rozeslaná 25. června 2010

206 / 2010
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Částka 68, rozeslaná 23. června 2010

203 / 2010
Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

204 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

205 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme