Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 25. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.25. týden – 20. až 26. června 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 60, rozeslaná dne 21. června 2011

167/2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

166/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

165/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

164/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

163/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

162/2011
Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

161/2011
Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech

Plné znění částky 60

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme