Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 25. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 25. týdnu, tj. od 18. do 24. června 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.25. týden – 18. až 24. června 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 75, rozeslaná dne 20. června 2012

213/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.

212/2012
Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)

211/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Plné znění částky 75

Částka 74, rozeslaná dne 19. června 2012

210/2012
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Plné znění částky 74

Částka 73, rozeslaná dne 19. června 2012

210/2012
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Plné znění částky 73

Částka 72, rozeslaná dne 18. června 2012

207/2012
Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

206/2012
Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

205/2012
Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

204/2012
Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře

Plné znění částky 72

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme