Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 26. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.26. týden – 28. červen až 4. červenec 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 72, rozeslaná 30. června 2010

212 / 2010
Vyhláška o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů

213 / 2010
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství

Částka 71, rozeslaná 30. června 2010

211 / 2010
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme