Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.28. týden – 7. až 13. července 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 81, rozeslána dne 11. července 2008

255/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 4. července 2008 o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Účinnost od: 11. července 2008

256/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 3. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 11. července 2008

Částka 80, rozeslána dne 8. července 2008

253/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Účinnost od: 1. září 2008

254/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Účinnost od: 1. září 2008

Částka 79, rozeslána dne 8. července 2008

251/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
Účinnost od: 8. července 2008

252/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 217/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 539/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 106/2007 Sb., zákonem č. 379/2007 Sb. a zákonem č. 140/2008 Sb. (Zákon o cestovních dokladech)
Účinnost od: 8. července 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 12. července 2008 nabývají účinnosti:

215/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Vyhláška ze dne 11. června 2008 o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Dne 11. července 2008 nabývají účinnosti:

255/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 4. července 2008 o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

256/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 3. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 8. července 2008 nabývají účinnosti:

251/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/ /2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

252/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 217/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 539/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 106/2007 Sb., zákonem č. 379/2007 Sb. a zákonem č. 140/2008 Sb. (Zákon o cestovních dokladech)

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 11. července 2008 se ruší:

268/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 7. dubna 2004 o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme