Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.28. týden – 6. až 12. července 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 62, rozeslána dne 9. července 2009

207/2009 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. července 2009 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Účinnost od: 9. července 2009

208/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 26. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2009 s výjimkou

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 8. července 2009 nabývají účinnosti:

99/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 1. dubna 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

Dne 9. července 2009 nabývají účinnosti:

207/2009 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. července 2009 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme