Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.29. týden – 13. až 19. července 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 63, rozeslána dne 14. července 2009

209/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. června 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 14. července 2009

210/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. července 2009 o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 14. července 2009

211/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 41/2004 Sb., zákonem č. 215/2004 Sb., zákonem č. 342/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 81/2006 Sb., zákonem č. 227/2006 Sb., zákonem č. 171/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 110/2009 Sb. (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
Účinnost od: 14. července 2009

Částka 67, rozeslána dne 16. července 2009

224/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 14. července 2009 o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
Účinnost od: 16. července 2009

225/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Účinnost od: 1. srpna 2009

226/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 10. července 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 16. července 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 14. července 2009 nabývají účinnosti:

209/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. června 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

210/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. července 2009 o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

211/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 41/2004 Sb., zákonem č. 215/2004 Sb., zákonem č. 342/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 81/2006 Sb., zákonem č. 227/2006 Sb., zákonem č. 171/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 110/2009 Sb. (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Dne 16. července 2009 nabývají účinnosti:

224/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 14. července 2009 o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým

226/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 10. července 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme