Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.29. týden – 19. až 25. červenec 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 79, rozeslaná 23. července 2010

231 / 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78, rozeslaná 23. července 2010

227 / 2010
Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

228 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

229 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.

230 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice č. 2//2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Částka 77, rozeslaná 23. července 2010

224 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

225 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů

226 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 4. května 2010 ve věci návrhu na zrušení § 58 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 76, rozeslaná 23. července 2010

222 / 2010
Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

223 / 2010
Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání

zpět na začátek</p3

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme